James Polashak, Mayor
P.O. Box 329
Coloma, MI 49038
269-468-8013
2016 - 2020 (4 year term)
Marsha Hammond,
Mayor Pro-Temp

PO Box 329
Coloma, MI 49038
269-468-6606
2013 - 2018 (4 year term - extended, changed to even year elections)
Kelly Clements, Treasurer
P.O. Box 329
Coloma, MI 49038
269-468-6606
2016 - 2018 (2 year term)
Martha Darling, Clerk
PO Box 329
Coloma, MI 49038
269-468-5147
2016 - 2018 (2 year term)
Nate Clements, Commissioner
P.O. Box 329
Coloma, MI 49038
269-468-6481
2016 - 2018 (2 year partial term)
Kent Churchill, Commissioner
P.O. Box 329
Coloma, MI 49038
269-468-2475
2016 - 2020 (4 year term)
Linda Freitag, Commissioner
P.O. Box 329
Coloma, MI 49038
269-468-3253
2013 - 2018 (4 year term extended, changed to even year elections)
Jason Hicks, Commissioner
P.O. Box 329
Coloma, MI 49038
269-757-3978
2016 - 2020 (4 year term)
Julie Smith, Commissioner
P.O. Box 329
Coloma, MI 49038
269-468-6481
2016 - 2020 (4 year term)